Men kan man lita på banken efter vad som har hänt de senaste åren? För att besvara den frågan behövs lite bakgrund. 

Sedan 70-talet har finansmarknaden just blivit en marknad. Banker och finansinstitut köper och säljer kundexponering och andra finansiella exponeringar av varandra.

Som att handla i så kallade RMBS:s (Residential mortgage-backed securities), sammanslagna bostadslån eller CDO:s (Collateralized Debt Obligation), andra sammanslagna lån som inte är bostadslån, med varandra.

Din bank förmedlar finansiella produkter till dig som kan köpas och säljas på den finansiella marknaden.

Den bankanställde är därmed en säljare av bankens produkter. Det innebär att du måste som köpare informera dig om vad du köper.

Du har ett ansvar mot dig själv, anhöriga och samhället för hur dina pengar placeras och hanteras. Du kan inte skylla på någon annan. Det är din framtid, ditt ansvar och dina pengar.

Till din hjälp ska du bygga din Tillitspyramid. Tillit är spetsen på pyramiden där basen utgörs av Förståelse och Medvetenhet. Förståelse har att göra med affärs- och finansavtal, vad de är och hur de fungerar. Medvetenhet rör insikten om mänskligt beteende, hur människor fungerar.

Utan förståelse och medvetenhet finns inte grunden för tillit och tilliten börjar hos dig själv.

Börja med att fråga, fråga och åter igen fråga tills du förstår. Be banksäljaren använda ord och exempel du är familjär med. Acceptera inte ord som RMBS:s eller CDO:s om du inte vet vad de står för.

Fråga, är att våga.

Du kan lita på banken. Den gör vad den ska göra, säljer finansiella produkter.

Frågan är: Kan du lita på dig själv? / Ulf Egestrand