Den rationella agenten.

I sin senast blogg skriver Elin Helander om att vi inte alltid är rationella utan att våra känslor styr oss. Hon ger också belysande exempel på det.

Jag är den förste att skriva under på detta. Nu tror ni naturligtvis att det kan ju inte stämma. Finans måste vara baserat på rationellt tänkande. Hur kan vi annars lita på dem?

Bra fråga men min erfarenhet säger någonting helt annat.

Det jag kommer att säga nu är ingenting emot vare sig valutahandlare eller nationalekonomer (jag har själv varit valutahandlare och betett mig som historien nedan). Alla fyller sin roll och funktion i vårt samhälle.

En valutahandlare är en person som köper och säljer valutor och har till uppgift att tjäna pengar för banken som hen jobbar på.

Irrationell rationell.

En dag kom en nationalekonom till en valutahandlare. Nationalekonomen berättar om världsläget och alla dess siffror. Prognos var att svenska kronan skulle bli svagare inom ett par månader. Var på valutahandlaren som behöver tjäna pengar idag säger. ”Det där låter nog bra. Men vad ska jag göra NU? Ska jag köpa eller sälja kronor?” Nationalekonomen hade inget svar. Han jobbar ju med längre prognoser.

Under morgonen spreds det ett rykte om att en annan bank höll på att sälja kronor för ett stort industriföretags räkning. Och när kronan började gå svagare skrek valutahandlaren ut över handlarrummet. ”Sälj kronor!” Hans magkänsla sa nämligen att kronan snart kunde gå mycket svagare.

På kvällen blev valutahandlaren intervjuad av en tidning om varför kronan hade blivit svagare under dagen. Han vågade ju inte använda sin magkänsla som förklaring. Så han använde nationalekonomens språk med tillväxt, inflation och ränteläget för att förklara varför svenska kronan hade försvagats.

Varför gjorde han det?

Känslor är inte ok att använda som argument för ett agerande eller tyckande. Då använde han sig av klassiskt vetenskapligt förankrade argument. De tror vi på. Därför lät han som nationalekonomen i intervjun.

Vad kan du göra åt det? Inte mycket. Var bara medveten om att vad som beskrivs med siffror och rationella argument behöver inte vara hela historien.

Mitt råd: Ta allt med en nypa salt. Och var medveten om att vi inte är rationella agenter./Ulf