Cervenka, Svenska Dagbladet, i sina underhållande och för många upprörande artiklar, behandlar finansiella fenomen som kan te sig skrämmande och svåra. Men är de det?

I sitt senaste väl beskrivande inlägg ”Världen är satt i pant”, (http://bit.ly/ReEG3w), beskriver Cervenka hur banker och finansinstitut lånar pengar genom att sälja tidigare givna lån eller låna ut lån (repor).

Vi kan tråckla in oss i denna finansiella instrumentvärld med sina besynnerliga namn som Repor, Colleteral Debt Obligations (CDO’s), Real Estate Mortgate Investment Conduit (REMIC), etc.

Men allt står och faller med tre grundläggande frågor för alla finansiella låneinstrument: Vem är låntagaren? Kan låntagaren betala och vill låntagaren betala?

  • Vem är låntagaren? Sätter fokus vem du tar risken på.
  • Kan låntagaren betala? Sätter fokus på låntagarens förmåga att skapa positiva kassaflöden, mer pengar in än ut.
  • Vill låntagaren betala? Sätter fokus lånekontraktet, säkerheter och bestraffningsmöjligheter och låntagarens etik och moral.

Kan du besvara dessa frågor på ett tillfredställande sätt? Om inte. Gör inget, för allt står och faller med dessa ”Tre frågor”. Detta är finanskurs 1A. / Ulf Egestrand