”Framtidens ungdomar kommer inte att söka ett jobb, de kommer bli tvungna att skapa ett.” Säger, den amerikanske journalisten och författaren, Thomas Friedman.

Man behöver inte kunna se in i framtiden för att inse ovan. Med de arbetstillfällen som försvunnit i företagen i nästan alla branscher sedan 2008, som inte har kommit tillbaka, ter det sig mer och mer självklart.

Företagen blir mer och mer effektiva och därmed behövs färre och färre medarbetare för att möta en ökad efterfrågan. Scania t ex producerar mer än fem lastbilar per anställd idag istället för som i början av 90-talet bara en och det kommer inte sluta där.

Om vi accepterar detta som en framtida realitet att färre och färre kommer att vara anställda, innebär det att vi kommer att bli tvungna att bli entreprenörer och egna företagare.

Vilka kunskaper behövs för det?

Framtidens ungdomar behöver nya kunskaper för att kunna skapa ett jobb. / Ulf Egestrand

P.S. Finans och ekomoni är en av dem.