Allmän folkskoleutbildning har nu funnits i Sverige sedan 1858 och lön i form av pengar har i och med industrialismen betalats ut sedan mitten på 1800-talet. Vi har sedan decennier tillbaka köpt vårt eget boende och vi har sedan mitten av 1990-talet börjat ta ansvar för delar av vårt eget pensionssparande. 

Alla dessa saker vi har fått ta ansvar för som individer har ökat vårt ekonomiska ansvar som samhällsmedborgare och privatpersoner. Har vi råd med huset vi köpte? Kan vi köpa den mat vi behöver? Har vi pengar till våra barns start i livet? Har vi pengar till vår pension?

Det är mycket mer än att läsa och räkna som behövs för att klara av att ta det ansvar som har delats ut till oss alla sedan mitten av 1800-talet.

Allt vi gör, allt vi bestämmer oss för att göra och allt vi drömmer om att göra kräver någonstans pengar och därmed förståelsen för vad pengar är och vilket ansvar de för med sig. Detta är detsamma vare sig det är kapitalism eller socialism.

Pengar är inte politik utan det är vad vi gör med dem som är politik.

Att det alltid skall bli mer pengar in än ut eller i alla fall inte mindre med pengar in än ut gäller i alla politiska system.

Vi har haft allmän rösträtt för både män och kvinnor sedan 1921 och det har inneburit att vi har samhällskunskap på schemat.

Att få utbildning i pengar och finans är i vårt system också en demokratifråga.

Vem vill stå naken inför ekonomiska beslut.? / Ulf Egestrand