Här om dagen hörde jag en diskussion mellan två personer. Den ene frågade: Förstår vi vår ekonomiska exponering? Den andre svarade: Jag tycker att exponering är ett uttömt ointressant ämne. Risk är mer lockande.

Denna fascination för risk och sannolikheter utan att förstå eller vilja inse exponeringen kan få förödande konsekvenser.

Säkerhetsgruppen i Fukushima kände till en stor tsunami från år 800-talet men ignorerade detta när de beaktade säkerheten för kärnkraftverket. Vi vet vad som hände 2011. Nästan 20.000 människor förlorade livet.

I den finansiella världen händer saker vart 10 år som har en matematiks sannolikhet att hända bara en gång per sekel om ens någon gång mer. Vi har ju lärt oss från den förra finanskrisen.

Sedan 60-talet har det varit viktigare att tala i termer, sannolikhet. Tage Danielsson monolog ”Om sannolikt” belyser detta på ett så träffande sätt.  Klicka för att se

Jag är inte emot sannolikhetsberäkningar. De är viktiga och har sin funktion.

Men om vi inte både vet om och förstår exponeringen och dess redan kända konsekvenser, vad har vi då för hjälp av riskberäkningar? Då är vi som ”kejsaren utan kläder”, helt enkelt nakna inför sanningen. / Ulf Egestrand