Enligt en undersökning gjord i 25 länder av Edelman har tilltron till banker och regeringar minskat med 40 % respektive 38 % de senaste åren.

Regeringar och banker borde ha ett mycket högre förtroende då de är några av hörnpelarna i vårt demokratiska samhälle. Teknologin däremot har vi mycket högre tilltro till, 79 %. Det positiva med denna höga siffra är att vi fortfarande vågar och vill känna förtroende för personer och system.

Undersökningen visade också att vi har mer tilltro till någon vi känner eller känner oss jämbördig med än för en VD eller politiker. Förtroendet för VD:ar har sjunkit från 50 % till 38 % och regeringsmedlemmar eller myndigheter har gått från 43 % till 29 % mellan åren 2011 och 2012.

Tilltron till en person som du själv har ökat från 43 % till 65 % och tilltron till en vanlig anställd har ökat från 34 % till 50 %. Ett lysande exempel på detta verkar vara alla möten och demonstrationer som kan skapas, med hjälp av några klick på en mobiltelefon, så länge det kommer från någon man känner och kan relatera till.

Det verkar som om de som styr lider av förtroendebrist. Kanske du snart kommer att bli uppringd av ett politiskt parti eller ditt företags informations- avdelning för att uttala dig till deras fördel. Eller gör vi redan det i de sociala medierna utan att vi vet om det? / Ulf Egestrand