En klar attitydförändring har skett hos husköpare i USA. Från att tidigare ha amorterat av sitt huslån på 30 år så väljer nu ca var fjärde att lägga upp en plan på att betala av lånet på 15 till 20 år eftersom räntorna är lägre och ger mer utrymme för amortering. 

I samma stund finns det nya tankar i finansmarknaden, att staten aldrig skall behöva betala av delar av sina lån.  Amerikanska staten äger idag drygt 15 % av sin egen statsskuld genom att Federal reserv köpte Amerikanska statsobligationer.

”Staten har lånat av sig själv så varför inte bara riva skuldebreven? På det sättet skulle ju statsskulden omedelbart minska i USA med mer än 2 biljarder dollar” säger de.

Pengar är inget matematiskt eller naturvetenskapligt fenomen utan helt baserat på förtroende mellan människor. När någon ger dig en 100-lapp så förutsätter du att den har ett värde av hundra kronor.

Om staten skulle be National banken att trycka pengar mot ett skuldbrev som sedan rivs sönder skulle Europa förutom Tyskland nog inte vara sena med att hänga på.  Om detta hände, skulle kanske hela finanssystemet, som bara bygger på förtroende, sättas ur spel. Vem vill gå tillbaka till byteshandel.

Hela tanken med att låna pengar bygger på att du har en ide (anställning, investering eller företagande) som kan ge positivt kassaflöde på sikt med vilket du kan amortera av krediten. Långivare glad, låntagare glad och ett glatt samhälle där pengar fungerar som betalningsmedel och krediter vågar ges.

Det gäller att ha en avbetalningsplan, inte en dokumentförstörare innan du tar ett lån. Husägaren i Amerika verkar förstå det i alla fall. / Ulf Egestrand