I Kina sägs det att konsumtionen skulle öka om sparräntan var högre. Hur kan det komma sig när den vedertagna tanken är att man konsumerar mera om ränta är låg för då har pengar lägre värde i form av lägre avkastning och därmed borde pengarna börja bränna i fickan.

Detta gäller inte om konsumenten känner sig osäker inför framtiden. Här är två sådana fall.

För det första, om man tycker att huslånet man har tagit är för stort i förhållande till arbetsinkomsten är det antagligen det som hämmar konsumtionen i väst nu.

För det andra, om räntan på det man har sparat inte räcker till framtida konsumtionsbehov hämmar det också konsumtionen

För tillfället ser det senare fallet ut att gälla för kinesiska konsumenter.  De sparar ungefär halva sin inkomst för framtida behov, sjukvård, utbildning, boende, etc.. Om sparräntan däremot skulle vara högre skulle de våga konsumera mera för den högre räntan gör att sparkapitalet automatiskt ökar snabbare.

Nollränta hjälper inte konsumtionen om den kinesiske köparen är osäkra inför framtiden.  / Ulf Egestrand