Vilka konsekvenser får nollräntepolitik på din konsumtion efter pension?

Pensionssparare växlar i de flesta fall över till mer räntebärande papper för att göra sig säkra på att de har ett förutsägbart belopp av pengar att leva på.

Säg att du vill ha 20.000 i månaden när du går i pension vid 65 och beräknar leva till du är 85, det betyder att du i 20 år kommer att leva på ditt sparkapital. Låt oss bortse från skatter och inflation vilket bara skulle öka kravet på avkastning.

Om räntan är 5 procent på ditt kapital efter pensionen behöver du ett kapital på lite drygt 3 miljoner.

Om räntan däremot är 0 procent på ditt kapital efter pensionen behöver du ett kapital på 4,8 miljoner.

Om du hade förväntat dig en avkastning på 5 procent men den bara blev 0 procent saknas 1,8 miljoner i sparade pengar, du har bara pension fram tills du är drygt 77 år. Om du vill ha pengar till 85 har du 12.500 att leva på per månad.

Ju lägre avkastningen är desto mer måste man spara fram till pensionen eller om man redan är pensionär ju lägre avkastningen är desto mindre har man att konsumera för.

Ja, men detta gäller ju bara pensionärer säger kanske någon.

Med dagens upp och ner vända befolkningspyramid, med låga födelsetal och längre livslängd i väst och Japan och snart också i Kina och Korea (http://www.youtube.com/watch?v=DCPCQrxBUOU&feature=player_embedded), står vi inför ett helt nytt samhälle, med nya problem och nya lösningar.

Då tryggheten för vad staten kan betala för och tillväxten (förräntningen) på sparkapitalet inte längre ger utrymme för mer konsumtion kommer nollräntor kanske ge till och med motsatt effekt. Nollränta hjälper inte! / Ulf Egestrand