Sedan en tid tillbaka är det klart att Europeiska Centralbanken får köpa statsobligationer utställda av Euroländer, det yttersta tecknet på vår ekonomiska okunskap.

De senaste 10 åren har banker och finansinstitut letat efter högre ränteavkastning, som den ”blindes jakt” efter en partner just innan baren stängs. I denna strävan har man börjat placera pengar i oattraktiva sydeuropeiska statsobligationer.

Detta är en kedjebrevspartner, då enda sättet för banker och finansinstitut att komma ur denna ångestfyllda situation är att någon annan tar över deras partner.

Men nu finns en lösning: Ungefär som ”dagenefterpillret”, ECB blir den evige ”stand-inpartnern” och tar över bankens position om ragget lovar att piffa upp sig lite!

Hur kunde det gå så galet?

En anledning till eurodebaclet är att vi medborgare inte fått någon utbildning i ekonomi och i att våga ta ansvar för våra pengar.

Vi behöver utbildning i ekonomi där vi tex får lära oss att man alltid måste tjäna mer  än  man spenderar. Spara och Slösa har tydligen förskjutits till en Törnrosasömn i något bortglömt slottstorn. Om du inte vet vem Spara och Slösa är, fråga mor och far eller deras föräldrar.

En husspekulant är inte en investerare då husköpet endast kommer att medföra ständiga utflöden av pengar tills den dagen huset säljs, med eventuell vinst. Husköpet blir ren spekulation och än värre är det om ingen amortering görs såvida du inte är i bygg- eller fastighetsbranschen.

Hur vi konsumerar, investerar och spekulerar får ekonomiska konsekvenser som kan leda till: för hög hyra, för mycket lån, beroende av en fastighetsmarknad som vi inte kan påverka, pensioner som inte räcker till, budgetunderskott och statskuld.

Att förstå ekonomi är en demokratisk fråga. Men ekonomi och pengar är ju kapitalism, kanske du säger.

Pengar är inte höger- eller vänsterpolitik. Vad vi gör med pengarna är höger- eller vänsterpolitik.

Om vi hade fått mer ekonomisk grundutbildning tror jag inte ECB hade blivit tvungen att bjuda på ”dagenefterpiller”. / Ulf Egestrand