Många tror att dom är med i fastighetskarusellen fast egentligen sitter dom fast i lånekarusellen sedan decennier.

Under denna karusellresa har synen på skuld totalt förändrats. Förr hade alla som mål att vilja betala av sitt huslån innan pensionsdagen. ”Den som är satt i skuld är inte fri” som Göran Persson sa. Nu är tanken att aldrig bli fri.

Samtidigt som detta synsätt har förändrats så har räntorna sjunkit från 2-siffriga till låga 1-siffriga tal.

Detta har skapat en uppgång på fastighetspriserna som har tiofaldigats i förhållande till lönehöjningarna under samma tidsperiod. Våra inkomster räcker inte längre för att betala av huslånen.

Med detta har frågan vridits från att vara: Vem vill köpa ditt hus? Till: Vem vill köpa ditt lån? För du kommer aldrig att ”äga” ditt hus, kommer bara att vara ett lån.

Lånekarusellen har gjort husköparen yr av spekulationsiver.

Om du är intresserad av detta fenomen kan jag rekommendera boken ”This time is different” av Carmen M Reinhardt och Kenneth Rogoff. Rogoff var tidigare chefekonom på IMF (International Monetary Fund).

Lånekarusellen gör resan till en uppåtgående berg och dalbana men tänk om den stora dippen kommer just när du hade tänkt kassera hem din karusellvinst eller ännu värre, om du av något annat skäl just då tvingas av karusellen. / Ulf Egestrand