Nu kommer inflationen hoppas vissa, med så mycket nya pengar efter QE3 och ECB:s OMT (köp av statsobligationer), båda ”dagenefterpiller” men med olika ingredienser. 

Inflation är vad vissa internationella politiker vill se, i och med sedelpressarnas arbete, baserad på investerande företagare och mer konsumerande medborgare.

Men företag ser minskade vinster och överkapacitet i sina fabriker som knappast ger möjligheter till investeringar eller lönehöjningar, bilindustrin är ett lysande exempel. Och om något ser lönerna ut att sjunka i USA (http://buswk.co/SmUXq1).

Högre löner eller investeringar från företagens sida är lika svårt att tro på som att vi skulle få en sommar till istället för den vinter som är på väg.

Men börsen går ju upp och räntorna faller det ger ju utrymme till konsumtion för de som har aktier, till och med huspriserna ser ju ut att röra på sig på sina håll.

Detta är i så fall bara en upprepning av vad som hände mellan 2003-2007. Lägre räntor ledde till aktieuppgång och dyrare hus som ledde till att vi lånade allt mer till vår hägrande förmögenhet.

Dessa prisuppgångar vi ser idag är bara ett tecken på att det finns för mycket pengar som måste gå någonstans och inte ett bevis på verkligt producerade kassaflöden genom högre löner eller högre företagsvinster.

Prisuppgångarna är inte inflation p.g.a. optimistiska företagare eller konsumenter, den är endast biprodukt av ett ”dagenefterpiller”. Vi kanske inte blir med barn men ångesten och baksmällan är fortfarande där. / Ulf Egestrand